multidisciplinair centrum

 

 

 

Leen eeman

Integratief rouw en verlies counselor

Lieve jij
Neem maar de tijd
om te groeien,
te stralen.

Om tijdens het ontdekken
soms te verdwalen..

Te beleven, vertragen, verwonderen
met jouw blik en hart open.
En weet dat ik hierbij
Even op jouw pad wil meelopen.

Opleidingen
- Professionele Bachelor Orthopedagogie (KHLIM Hasselt 2006)
- Opleiding: Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren (Bleekweide Gent 2018)
- Postgraduaat: Integratief rouw en verlies counselor voor kinderen en jongeren in de Bleekweide in Gent onder leiding van Lut Celie en Julie De Muynck (Vives Kortrijk 2019 – 2021)
- Opleiding: Werken met duplo poppen in contextuele verhalen (Educatieve academie Berchem 2020)

Werkervaringen
Ik heb na mijn bachelor opleiding enkele jaren gewerkt in O.C. Sint- Ferdinand bij verschillende doelgroepen.
Nu werk ik reeds 10 jaar met veel passie en enthousiasme in het OPZ Geel op de k- dienst bij de kinder- en jongeren afdeling, leefgroep Kids als pedagogisch begeleidster in de leefgroep.

Wat doet een Integratief rouw en verlies counselor voor jouw kind of jongere?
Elk kind is uniek en volgt hierbij zijn eigen, bijzondere levenspad.
Als counselor loop ik even mee op dit pad wanneer ze de weg kwijt zijn, wanneer ze niet meer weten welke richting ze uit willen of wanneer de weg erg hobbelig is (geweest) en dit nog steeds zijn sporen nalaat.
Kinderen en jongeren komen in aanraking met verschillende thema’s waarover ze moeilijk of niet kunnen praten.
Zo komen de thema’s scheiding, verlies door de dood, pestgedrag op school, leerproblemen, interpersoonlijke kwetsbaarheid, existentiële vragen,... spontaan in me op.
Ze kroppen hierbij hun gedachten en gevoelens onbewust op en dit uit zich na verloop van tijd regelmatig in explosief ontregeld of net in internaliserend gedrag.
Het is mijn taak om je kind te leren kennen en te begrijpen.
Dit doe ik met behulp van verschillende methodieken. Zowel verbale als non-verbale, creatieve methodieken, want praten is vaak nog te moeilijk.
Hiernaast pas ik ook emotionele remediëring toe. Dit is het leren veruiterlijken van emoties op een constructieve manier.

Doel:
Het is mijn doel om je kind te ondersteunen en begeleiden bij verlieservaringen en moeilijke thema’s in het leven. Het is samen met hen op zoek gaan naar wat diep van binnen vast zit, welke zorgen en onverwerkte pijn er in hun ‘gevoelsvat’ zit. En dit alles laten bestaan, leren veruiterlijken en verwerken.
Ik zie het hiernaast ook als een belangrijke doelstelling om kinderen opnieuw in hun kracht te laten komen. Hen te laten geloven in zichzelf en in al het moois waartoe ze in staat zijn.
Ik volg tijdens dit proces altijd het tempo van je kind en streef ernaar om deze begeleidingen in verbinding met de context te brengen.

Met welke vragen of problemen kan je je kind / jongere aanmelden?

  • Onrust, concentratie problemen
  • Ongeproportioneerd uiten van kwaadheid/ agressie
  • Angsten
  • Gevoel van onzekerheid, niet de moeite waard zijn
  • Levensmoeheid, doodswens
  • Op zoek zijn naar de vraag ‘wie ben ik’ en ‘wat wil ik’ in het leven
  • Depressieve stemming
  • Problemen met eten, slapen, zindelijkheid
  • Verlies door de dood, scheiding, ziekte, adoptie,...
  • Andere..

Werkwijze
Het eerste gesprek is een verkennend gesprek. Hierin komt het kind/jongere samen met de ouder(s) op gesprek. Er wordt geluisterd naar de zorgen van de ouder(s) en naar de zorgen die het kind heeft.
Ik zal in dit gesprek ook wat uitleg geven over wat verlies kan teweegbrengen en hoe dit zich uit bij kinderen/jongeren.
Soms kan het zijn dat een jongere liever alleen komt. Dit is ook mogelijk.
Vanaf dan zijn de begeleidingen enkel met het kind.
Er zullen ook terugkoppelingen gebeuren naar de ouder(s). Deze momenten zijn afhankelijk van het proces waar je kind/jongere zich bevindt.

 

CONTACT

Enkel na afspraak via het secretariaat
014/58.82.69
0484/81.01.50

Gelieve minimaal 48 uur op voorhand te verwittigen indien U niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.
Bij niet tijdig verwittigen zal een vergoeding aangerekend worden:
- 30 euro indien tussen 24u en 48u.
- 50 euro indien minder dan 24 uur.
 

TARIEVEN/TERUGBETALING

Kostprijs per consultatie:
70 euro per individueel gesprek

De betaling gebeurt na elke sessie - cash of via mobiele betaling.