multidisciplinair centrum

 

 

 

VEERLE VIJVERMAN

Manuele Therapie en Kinesitherapie

In 2000 studeerde ik af aan de KULeuven als Master in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie.
Direct daarna behaalde ik in 2003 mijn diploma Master of Science in de Manuele Therapie (ManaMa) aan de VUBrussel.

Tijdens mijn stage in een praktijk van manuele therapie in Geel kreeg ik de kans deze over te nemen. Deze kans kon ik niet laten liggen en zo startte mijn loopbaan in Geel.

Ik bleef aan de VUB verbonden door middel van stagebegeleiding van de studenten van de ManaMa Manuele therapie.

Al snel vond ik het interessant om mijn praktijkervaring over te brengen aan studenten en via deze weg mijn wetenschappelijke kennis up to date te houden. Daarom startte ik in 2005 als praktijkassistente in de opleiding ManaMa Manuele therapie (VUB).

In 2009 werd ik ook aan de SOMT in Amersfoort werkzaam als praktijkdocente, en dit zowel in de opleidingen Master of Science manuele therapie als Master of Science sportfysiotherapie.

In 2013 vatte ik het concept op om dit multidisciplinair centrum te starten. In De Prikkel ligt voor mij de uitdaging om met een breed scala aan collega’s de “gezonde geest in een gezond lichaam” te bereiken bij iedereen die onze praktijk binnen wandelt.

Sinds 2017 geef ik ook praktijkles aan de opleiding Postgraduaat Musculoskeletale Therapie aan de U Antwerpen.

Wat is manuele therapie?
Een manueel therapeut is een kinesitherapeut die na zijn opleiding kinesitherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat naast specifieke manuele technieken die in gewrichten en spieren kunnen worden toegepast verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Wie kan er bij ons terecht?
Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van één of meerdere gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt vlotter.
Enkele voorbeelden:

 • Hoofd- en nekpijn die ontstaat door het slecht kunnen bewegen van de nek.
 • Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek.
 • Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen.
 • Rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn.
 • Lage rugklachten, al dan niet met uitstralende pijn naar de benen.
 • Rug- en nekscholing (stabilisatietraining).
 • Klachten in de schouder, elleboog en pols/hand.
 • Klachten in de heup, knie en enkel/voet.
 • Sportkwetsuren.
 • Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

Wat is het doel?
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken (mobilisaties, manipulaties,…) die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

Werkwijze

Na een screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

CONTACT

maandag-woensdag-vrijdag: 8u-21u.

Enkel na afspraak via het secretariaat
014/58.82.69
0484/81.01.50

Gelieve minimaal 48 uur op voorhand te verwittigen indien U niet aanwezig kan zijn op uw afspraak.
Bij niet tijdig verwittigen zal een vergoeding aangerekend worden:
- 30 euro indien tussen 24u en 48u.
- 50 euro indien minder dan 24 uur.
 

TARIEVEN/TERUGBETALING

De kinesitherapeut is gedeconventioneerd. Indien je op voorschrift van de arts (huisarts of specialist) komt, is er terugbetaling van de mutualiteit, dit volgens de algemene regels van het RIZIV.

TARIEF
Courante pathologie: 40 euro (30 min)
F- en E- pathologie: 35 euro (30 min)
De betaling gebeurt na elke sessie - cash of via mobiele betaling


RIZIV-nummer: 5-32153-86-522
Ondernemingsnummer: 0829.993.663
Toezichthoudende autoriteit: Provinciale geneeskundige commissie:
 Pelikaanstraat 4, 2de verdieping
 2018 Antwerpen icm.antwerpen@gezondheid.belgie.be

Lid van de volgende beroepsverenigingen:

 • Belgian Clinical Interest Group Manual Therapy: AXXON en MATHERA
 • voor kinesitherapeuten: AXXON
 • voor manueel therapeuten: MATHERA
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AMMA

Ik ben opgenomen in ‘Het Nationaal Kwaliteitsregister voor de Kinesitherapeuten’. In dit kwaliteitsregister worden alle kinesitherapeuten opgenomen die aan de kwaliteitsvereisten van het kwaliteitsversterkend systeem voldoen. De Nederlandstalige en Franstalige opleidingen in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie alsook de beroepsvereniging Axxon ondersteunen dit kwaliteitsregister www.kinesitherapie.be. Ik ben ook in het bezit van de erkenning “Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de Manuele Therapie”, uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.